Tvoříme svět, ve kterém chceme žít

Inovativně, Rozumně, Moderně a pro Občany

konference "Veřejné osvětlení a inteligentní infrastruktura moderní obce"

27. 06. 2017| Lucie Výborná
konference "Veřejné osvětlení a inteligentní infrastruktura moderní obce"

V úterý 13.6.2017 se v Top Hotelu Praha uskutečnila konference s názvem Veřejné osvětlení a inteligentní infrasruktura moderní obce. Obsah konference byl především určen pro statutární zástupce měst a obcí, vedoucí odborů investic a správy majetku, architekty a zástupce technických služeb. Hlavním tématem, které se prolínalo ve všech přednáškách bylo zpracování koncepce pro veřejné osvětlení a ostatní infrastrukturu měst a obcí... Číst více »

EFEKT 2017 - 2021

30. 01. 2017| Petr Novák
EFEKT 2017 - 2021

K 20.12.2016 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu výzvu číslo 2 ke státnímu programu na podporu úspor energie, který je známý pod názvem "EFEKT". Požadavky na zpracování podkladů pro žádost o finanční podporu na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení se proti předchozím ročníkům významně zpřísnily. V sérii článků vás provedeme úskalím dokumentů, které k podání žádosti potřebujete. Tím však starost o vaše mod... Číst více »

Na co si dát pozor při sjednávání smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení

12. 11. 2015| Petra Nováková
Na co si dát pozor při sjednávání smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení

Cílem následujícího příspěvku je poskytnout základní přehled témat, která je nutné řešit při přípravě a uzavírání smluv o zhotovení veřejného osvětlení[1] v souladu s novým občanským zákoníkem. Chcete-li, aby smlouva sloužila jako účinný nástroj k vynucení řádného zhotovení díla, jeho zaplacení a veškerých dalších povinností a aby v důsledku ní nevznikaly zbytečné spory, je potřeba dbát na některá základní pravidla. Číst více »

Význam osvětlení v silničním provozu

28. 07. 2015| Vlasta Rehnová
Význam osvětlení v silničním provozu

V silničním provozu však také platí další podmínky bezpečné účasti pro jednotlivé skupiny. Pro bezpečnou jízdu řidiče nestačí jen dobře vidět, je také nutno správně rozeznávat vnímané objekty, ostatní... Číst více »

Regulace veřejného osvětlení

29. 07. 2014| Jakub Černoch
Regulace veřejného osvětlení

V poslední části pojednání o regulaci veřejného osvětlení pár poznámek týkajících se některých základních technických informací s ní souvisejících. Bude to o vztahu mezi elektrickým příkonem a světelným vý... Číst více »

PROSTOROVÁ REGULACE = ÚSPORY NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ

10. 01. 2014| Jiří Kamýček
PROSTOROVÁ REGULACE = ÚSPORY NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ

Instalací prostorové regulace lze vytápět každou část budov pouze v požadované době a na požadovanou teplotu. Číst více »

Normy ve veřejném osvětlení z pohledu práva

05. 10. 2013| Petra Nováková, Richard Hamran, Tomáš Sequens
Normy ve veřejném osvětlení z pohledu práva

Technické normy mají v českém právním systému zásadně doporučující, tedy nikoli závazný charakter. Právně závaznými se stanou až tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Tento dvojí režim platí i pr... Číst více »

Prostorová regulace vytápění budov a staveb

25. 09. 2013| Jiří Kamýček
Prostorová regulace vytápění budov a staveb

Instalací prostorové regulace lze vytápět každou část budov či areálu pouze v požadované době a na požadovanou teplotu. V době nepřítomnosti osob je topení udržováno na naprogramované snížené teplotě.... Číst více »

KONFERENCE DYNAMICKÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

12. 04. 2019| redakce
KONFERENCE DYNAMICKÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Hlavní téma mezinárodní konference je dynamické řízení veřejného osvětlení a jeho pilotní instalace v Evropě. Účastníci budou mít možnost si prohlédnout první skutečné biodynamické řízení veřejného osvětlení v České republice.... Číst více »

Konference ISP Municipality 2019

12. 04. 2019| redakce
Konference ISP Municipality 2019

Dovolte abychom Vás pozvali do Brna na ISP Municipality, konferenci pro rozvoj vysokorychlostního internetu v regionech. Ve spolupráci s asociací telekomunikačních operátorů VNICTP z.s., při příležitosti jejich tradičního ... Číst více »

Konference Světlo v praxi

25. 07. 2017| redakce
Konference Světlo v praxi

Smyslem konference je nejen informovat o podstatných technických a produktových novinkách, ale také poskytnout prostor pro setkání co nejširší základny odborníků z různých odvětví, které téma světla provází pravidelně při každod... Číst více »

Konference VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A INTELIGENTNÍ INFRASTRUKTURA MODERNÍ OBCE

22. 05. 2017| Lucie Výborná
Konference VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A INTELIGENTNÍ INFRASTRUKTURA MODERNÍ OBCE

Přijměte, prosím, pozvání na konferenci na téma Veřejné osvětlení a inteligentní infrastruktura moderní obce, která se bude konat v úterý 13.6.2017 v TOP HOTELU Praha. Číst více »

Koncepce VO s dotací

19. 03. 2017| Jiří Skála, Petr Novák
Koncepce VO s dotací

Dne 15. 3. 2017 byla zveřejněna výzva 058 v rámci OPZ, která je určena mimo jiné i pro zpracování Koncepce veřejného osvětlení s výší dotace 95%. Číst více »

Podělte se o zkušenosti

08. 02. 2017| Petr Novák
Podělte se o zkušenosti

Život není jen o technologiích, které by měli naše bytí zkvalitňovat. Je o lidech, vztazích a přírodě, jejíž jsme součástí. Podělte se s námi o to nejlepší, čeho jste dosáhli. Seznamte čtenáře s výr... Číst více »

Vstupenka do klubu

07. 02. 2017| redakce
Vstupenka do klubu

Valná hromada schválila výši členských příspěvků na rok 2017. Máte-li zájem o spolupráci v kruhu profesionálů, pak neváhejte a seznamte se s tím, co pro obce, firmy i občany děláme. Pokud se s naší fil... Číst více »